ၵၼ်ႁဵၼ်း႕

       
      ၵၼ်ႁဵၼ်း႕ ၵေႃႈပဵၼ်ၵၼ် ႁဵၼ်းဢၼ် ဢမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၵၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး တင်းသဵင်ႈယဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇႁူႉလိၵ်ႈၼင်ႇတႃတၼ် ဢမ်ႇႁၼ်လိၵ်ႈမိူၼ်တႃမွတ်ႇၼႆလႄႈ ၸိူဝ်းႁဝ်းၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး တင်းသဵင်ႈလီဢွၼ်ၵၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်ဝႆးဝႆးယူႇယဝ်ႉ။
                    တိုဝ်ႉတၢင်းၼၼ်ႉၵိုင်ႇလီမီးယဝ်ႉ ၊ မိူဝ်ႈမီးယဝ်ႉၼၼ်ႉထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၸွမ်းယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၼၼ်ႉၵိုင်ႇလီပႃးၸႂ် ၊ သူၼ်ၸႂ်သေႁဵတ်းၵႂႃႇၵူႊတႃႇသေႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်းတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈပီႈ ၼွင်ႉၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်းၶိူဝ်း လိၵ်ႈလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵူႊၵေႃႉသိုပ်ႇတေႃႇတႆႇၶႆႈၼေ သွၼ်ပၼ်ႁႂ်ႈပေႃးႁူႉ ၵၼ်ၸွတ်ႇၵူႊငွၼ်ႈသေၵမ်း၊


       လိူၼ်တႆး      
27/September/2015

သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄ Share this

ႁူၼ်လင်
« Prev Post
ၵႂႃႇၼႃႈ
Next Post »